REACH Information

 

Information om artikel 33 i REACH-förordningen om STIGA-koncernens produkter.

Enligt artikel 33 i förordningen (EC) No. 1907/2006 (REACH), företag som producerar, importerar eller
distribuerar produkter som innehåller en eller flera så kallade särskilt farliga ämnen (substances of very
high concern) i en koncentration på mer än 0,1 viktprocent, omfattas av vissa upplysningskrav. Ämnen som
identifierats som särskilt farliga har införts i den så kallade REACH-kandidatlistan av Europeiska
kemikaliemyndigheten (ECHA).

Den 27 juni 2018 har bly (Cas nr. 7439-92-1) lagts till i REACH-kandidatlistan. Bly är ett ämne som finns i
en mängd olika metallkomponenter installerade på våra maskiner. Exempel på artiklar med ett blyinnehåll
högre än 1000 ppm:

  • Bearbetning av stålartiklar;
  • Aluminiumlegeringar;
  • Kopparlegeringar;
  • Lödning;
  • Förseglade batterier.

Vi samlar kontinuerligt data och information från våra leverantörer. Vi publicerar REACH artikel 33
information på följande webbplats: www.stiga.com – klicka på [•] och sedan på [REACH information].

Vi följer ovanstående skyldighet att tillhandahålla information om följande lista över komponenter och
relevanta ämnen:

Stiga Produkter – SVHC

Del som innehåller ett SVHC
Installerad på följande artiklar
Modell
Ämne i kandidatlistan
CAS nummer
Ignition Coil
Fuel Tank Cap Gasket
EC Label
118563147/0
118563148/0
118563149/0
118563150/0

(engines)

COLLECTOR 43 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated
COLLECTOR 43 S Diarsenic pentaoxide 1303-28-2
COLLECTOR 46 S Diarsenic trioxide 1327-53-3
COLLECTOR 48 S Triethyl arsenate 15606-95-8
COMBI 48 Q Arsenic acid 7778-39-4
COMBI 48 SEQ Calcium arsenate 7778-44-1
COMBI 48 SQ Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2
COMBI 48 SVQ
COMBI 50 SQ
COMBI 50 SVEQ
COMBI 53 SEQ
COMBI 53 SQ
COMBI 55 SQ
DINO 47
MULTICLIP 47
MULTICLIP 47 S
MULTICLIP 47 SEQ
MULTICLIP 47 SQ
MULTICLIP 50 SX
MULTICLIP 50 SXE
TURBO POWER 50 S
Flywheel Comp
Tube Breather
Sealing Ring
Tube Clip
EC Label
Rectifier
Linking Wire
118563096/2
118563127/1
118562929/2
118562905/3
118563015/1
118563137/1
118563146/1
118563152/1

(engines)

VILLA 12 4,4′- Diaminodiphenylmethane (MDA) 101-77-9
PARK 120 Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 25214-70-4
PARK 320 G Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 85535-84-8
PARK 340 GX DEHP – BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 117-81-7
PARK 416 P VM Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2
COMBI 1066 F 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated
COMBI 1066 H 4,4′-isopropylidenediphenol Bisphenol A; BPA 80-05-7
COMBI 2072 H 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated
ESTATE 4092 H Diarsenic pentaoxide 1303-28-2
TORNADO 2098 AP Diarsenic trioxide 1327-53-3
TORNADO 2098 Triethyl arsenate 15606-95-8
TORNADO 2098 H Arsenic acid 7778-39-4
TORNADO 2098 H AP Calcium arsenate 7778-44-1
TORNADO 2108 H AP
ESTATE 4102 H
TORNADO 4108 H
TORNADO 4108 HF
ESTATE 2084
ESTATE 2084 H

SVHC Reservdelar

ARTIKELNUMMER/MODELL PRODUKT/DEL SOM INNEHÅLLER ETT SVHC ÄMNE PÅ KANDIDATLISTAN CAS NUMMER
383037000/0 STARTING SYSTEM EASY‐STARTER DC 45/P55/P Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995188 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995116 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995184 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995248 SEAL  Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995324 PIPE  Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
4180215 MASTER ELECTRIC GRINDER Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
Boric acid; crude natural  10043‐35‐3;11113‐50‐1
Disodium tetraborate, anhydrous  12179‐04‐3, 1303‐96‐4, 1330‐43‐4
Tetraboron disodium heptaoxide,hydrate  12267‐73‐1
Diboron trioxide  1303‐86‐2
Bisphenol A; BPA  80‐05‐7
118563122/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563121/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S52 22.5cc YELLOW Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563113/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563115/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S55‐M 26.3cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563112/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S51‐M 34.4cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563116/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S52‐M 34.4cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563117/0 KAWASAKI ENGINE TJ45E_S57‐M45.4cc YELLO Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563114/0 KAWASAKI ENGINE TJ053_S50‐M53.2cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563118/0 KAWASAKI ENGINE TJ053E_S51‐M 53.2cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563111/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S52‐M 26.3cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7

STIGA Produkter‐Artikel 33 info‐datum 2017‐09‐01